Medewerkers van Back UP leggen contact met de doelgroep op vindplaatsen in de binnenstad, in opvanginstellingen, via aanmeldingen vanuit partners, via KRIS2, via de inloop bij Back UP en door mond op mond reclame van de cliënten zelf

  • In de contacten met de doelgroep wordt het vertrouwen van de cliënt gewonnen.
  • Aan de doelgroep wordt kortdurende materiële hulpverlening gegeven op een zodanige
  • wijze dat verdere marginalisering zo veel mogelijk wordt voorkomen.
  • De hulp wordt aangeboden in de leefwereld van de cliënt en niet vanuit een institutioneel aanbod.
  • Flexibel in de tijdsinvestering, geen vooraf bepaalde planning maar afstemming op wat het hulpverleningsproces op dat moment vraagt.
  • Crisisinterventie : Er op gericht om de belemmerende factoren van het moment aan te pakken.