Het doel van nazorg is voorkomen dat een cliënt terugvalt in zijn of haar oude situatie en gedrag. Hiervoor is het belangrijk om contact met de cliënt en met de nog betrokken ketenpartners te onderhouden. Nadat de jongvolwassene, binnen zijn of haar mogelijkheden, zelfredzaam is kan nazorg worden geboden. In principe is er dan ook sprake van een stabiele woonsituatie. De nazorg wordt beperkt tot een leun- en steunrelatie. Deze begeleiding zou uiteindelijk door de buurtteams moeten worden uitgevoerd, daarom is Back Up begonnen met de samenwerking om zo goed mogelijk de cliënten over te dragen.