• Wanneer cliënten daartoe in staat zijn, wordt door het problematiseren van hun gedrag en de gemaakte keuzen getracht de positie van deze groep te verbeteren. Leerbaarheid en psychische stabiliteit kunnen dan “de lijn omhoog” bewerkstelligen. Motivatie bij de cliënt hiervoor is de eerste vereiste. Het werken aan die motivatie is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van de begeleiding van Back UP.
  • Als de motivatie er is krijgen cliënten een intensieve begeleiding aangeboden. Er wordt dan door prioriteitstelling extra tijd van de hulpverlener vrijgemaakt om de problemen van de cliënt aan te gaan pakken. Zij moeten zelf ook in staat zijn om daaraan de noodzakelijke bijdrage te leveren. Dus bij een positieve motivatie en voldoende eigen kracht krijgt de cliënt als stimulans en ter ondersteuning van zijn eigen inspanningen een intensief hulpverleningstraject aangeboden.
  • Diegenen die gemotiveerd zijn voor ambulante woonbegeleiding en in staat zijn om zelf daaraan een belangrijke bijdrage te leveren, komen in aanmerking voor eigen huisvesting in het traject “Op eigen benen”. Gedurende een jaar wordt er woonbegeleiding gegeven, die intensief start en toewerkt naar een lichte steun.