Samenwerkingspartners van Back UP

Geestelijke gezondheid:  Jellinek| UMC Utrecht | Altrecht | Pretty Woman

Financien: Stadsgeldbeheer | Werk en Inkomen | Bewindvoerders | Jongerenfonds

Sociaal netwerk: JoU

Relaties/seksualiteit: Pretty Woman

Gemeente: Volksgezondheid| Buurtteams Utrecht| Werk en inkomen

Wonen/opvang: De Tussenvoorziening. De Dijk, Leger Des Heils, Singelzicht

Dagbesteding