• Het bieden van Woontraining
  • Begeleiding gericht op wonen (inclusief reistijd).
  • Omgevingsbeheer.
  • Budgetbeheer.

In dit traject wordt een intensieve, integrale en vraaggerichte begeleiding geboden aan jongvolwassenen die in een zelfstandige woonruimte wonen waarin zij ook kunnen blijven wonen na afloop van de begeleiding. Het zelfstandig functioneren in een eigen sociale omgeving staat centraal. Daarbij vormt de kracht en leerbaarheid (hoe klein deze aanvankelijk ook is!) het uitgangspunt en zal de medewerker de jongeren zodanig trainen dat zij zich staande kunnen houden. Het biedt de jongeren een kans om uit de vicieuze cirkel van opvang- en woonvoorzieningen te komen en hiermee verder op de maatschappelijke ladder te komen.

De woonbegeleiding vormt een belangrijk sluitstuk van de geboden hulp. In combinatie met een goede nazorg en een leun- en steun constructie met de hulpverlening kan dan gesproken worden van een maximaal effect van de geïnvesteerde tijd. In dit traject wordt nauw samengewerkt met de woningcorporaties, Stichting Beter Wonen en het Vierde Huis.